نمایش یک نتیجه

نمایش 24

دریچه خورشیدی | دریچه گردابی | دریچه پرتابی

دریچه پرتابی

دریچه پرتابی

دریچه خورشیدی متشکل از یک صفحه ورق چهارگوش شکل با انواع شکل های هندسه مثل اشعه نور خورشیدی که به اصطلاح می گویند دریچه خورشیدی که توسط پرس های ضربه ای یا هیدرولیکی با قالب های مخصوص تراشکاری شده دریچه خورشیدی شکل میگیرد. و این شیار های ایجاد شده توسط پرس ها رو دریچه هوا را بصورت پرتابی که داخل پلنیوم باکس جمع شده را پرتاب میکند عملیات هوادهی و یا هواکشی رو در دهانه پلنیوم باکس به صورت گردابی انجام میدهد.

دریچه گردابی

دریچه گردابی

دریچه های خورشیدی اغلب در حفره های تایل کناف جایگذاری میشوند؛ و دریچه های خورشیدی اغلب موارد در پلنیوم باکس نصب میشودند.

دریچه گردابی

دریچه گردابی

برای دریچه های خورشیدی یا پرتابی اگر با فیلتر هوا باشد کاربرد زیادی در اتاق های تمیز بیمارستان ها و مراکز بهداشتی دارد. و برای نصب فیلتر برای دریچه های خورشیدی و یا پرتابی باید توجه داشت که فیلتر پشت دریچه باشد که قابلیت تعویض فیلتر هوا باشد.

دریچه خورشیدی

دریچه خورشیدی