مقالات

تهویه مناسب چند درصد هوا را جابجا می کند؟

تهویه مناسب چند درصد هوا را جابجا میکند

محصولات تهویه ای متنوع، دارای ظرفیت های مختلفی برای جابجایی هوا هستند، پیش از انتخاب یک دستگاه، نیاز است که بدانیم تهویه مناسب چند درصد هوا را جابجا می کند؟ درصد تهویه هوای هر دستگاه را با توجه به متراژ محیط می توان مشخص کرد. به طور مثال برای یک حمام با متراژ کمتر از 100 فوت مربع، ظرفیت مورد نیاز 50 CFM، و برای مساحت بیشتر از 100 فوت مربع بین 50 تا 100 CFM نیاز است.

بر روی هر هواکش برچسبی قرار دارد که میزان جریان هوای مورد تایید را رتبه بندی کرده و به شکل گواهی از طرف شرکت سازنده، نشان داده می شود. فن های متنوعی برای فضاهای مختلف وجود دارد و بر حسب میزان هوای خروجی، باید هوا از طریق دریچه تهویه وارد شود که اندازه آن ها را بر حسب متراژ و سایر عوامل باید مشخص کرد.

ظرفیت مورد نیاز فن برای 5 فضای مختلف

بر طبق جدول های زیر می توان مشخص کرد تهویه مناسب چند درصد هوا را جابجا می کند؟

1. تهویه متناوب مناسب برای حمام

درصد تهویه هوا

نرخ تهویه متناوب توصیه شده برای حمام به شرح زیر است: 

اندازه حمام

فرمول محاسبهمیزان تهویه مورد نیاز
کمتر از 100 فوت مربعیک CFM به ازا هر فوت مربع از سطح زمین

 حداقل 50 CFM

بیش از 100 فوت مربعCFM مورد نیاز را به ازا هر واحد بدست آورید.

 توالت فرنگی 50 CFM

دوش 50 CFM

وان 50 CFM

وان جت شده 100 CFM 

نکات مهم برای نصب تهویه

  • هر توالت سرپوشیده باید هواکش مخصوص به خود را داشته باشد.
  • در مناطق مرطوب مانند حمام یا وان، فن باید در بالا قرار بگیرد.
  • درب حمام باید حداقل 3.4 اینچ از کف فاصله داشته باشد، تا اجازه ورود هوای مناسب و کافی وجود داشته باشد.
  • دستگاه تهویه باید مجهز به تایمری باشد که حداقل تا 20 دقیقه بعد از هربار استفاده از حمام تهویه فضا را تضمین کند.
  • برای فضاهایی که بخار دارد، باید یک فن برای خارج کردن گرما و رطوبت وجود داشته باشد.

 تهویه مداوم در حمام

دستگاه تهویه مداوم با حداقل نرخ cfm 20 ممکن است به جای یک اگزوز فن متناوب cfm50 استفاده شود.

2. در آشپزخانه تهویه مناسب چند درصد هوا را جابجا می کند؟

تهویه مناسب چند درصد هوا را جابجا میکند؟

نرخ تهویه هود در آشپزخانه، به نوع پخت و پز و متراژ محل بستگی دارد. هودهای آشپزخانه که در بالای محل نصب شده اند، آلاینده های محیط را به طور موثری با حجم هوای نسبتا کمی تخلیه می کند. اما هودهای رو به پایین، جهت خالی کردن آلودگی ها به حجم و سرعت بیشتری از هوا نیاز دارد. هنگام انتخاب هودهای رو به پایین حتما به توصیه های شرکت سازنده دقت کنید.

اگزوزهایی که به تنظیمات چندگانه مجهز است در هنگام پخت و پز سبک، در صورت نیاز امکان تهویه کم و بی صدا را با قابلیت نرخ تبدیل بالاتر فراهم می کند.

محل قرار گیرینرخ تهویه در هر فوت خطی محدودهحداقل نرخ تهویه در هر فوت خطی محدوده

بر روی یک دیوار

100 CFM40 CFM
در یک جزیره150 CFM

50 CFM

 

عرض هود بر روی دیوار2.5 فوت (30 اینچ)3 فوت (36 اینچ)4 فوت (48 اینچ)

مقدار توصیه شده

250 CFM300 CFM400 CFM
کمترین میزان100 CFM120 CFM

160 CFM

 نکات مهم:

  • برای هودهای جزیره، نرخ را در 1.5 ضرب کنید.
  • در سیستم های پخت و پز حرفه ای، برای تهیه هود مناسب، به توصیه های شرکت سازنده توجه کنید.
  • برای داشتن کیفیت بهتر هوای آشپزخانه، همیشه از هودهای رو به پایین استفاده کنید که مستقیما هوا را به بیرون می راند.

3. هواکش های بازیابی انرژی و حرارت

برای تهویه مداوم و با کیفیت باید از یک هواکش بازیابی گرما یا انرژی (HRV یا ERV) استفاده شود که توانایی تغییر 0.35 هوا در ساعت را داشته باشد.

برای محاسبه این نرخ تبدیل باید متراژ خانه را در نظر بگیرید. با در نظر گرفتن 5 CFM، به ازای هر 100 فوت مربع از سطح زمین می توان این نرخ را محاسبه کرد.

کل فضای خانه (فوت مربع)نرخ تهویه مداوم

1000 فوت مربع

50 CFM

2000 فوت مربع

100 CFM

3000 فوت مربع

150 CFM

HVR ها و EVR ها اغلب برای نیاز تهویه ای بیشتر، دارای ظرفیت اضافی هستند. مانند زمانی که در آن مکان تجمع افراد وجود داشته باشد یا برای از بین بردن بوی سیگار، رنگ، چسب و سایر آلاینده ها نیاز به تهویه اضافی برای بهبود کیفیت هوای داخل خانه وجود داشته باشد.

4. تهویه مطبوع کل خانه

تهویه مطبوع خانه

منظور از تهویه کل خانه، حداقل ظرفیتی است که برای تعویض کامل هوا هر دو دقیقه یکبار انجام می شود. سرعت تهویه هوا در این حالت به اندازه ای دلنشین خواهد بود که شما یک نسیم مطبوع در خانه احساس می کنید. دبی مورد نیاز برای سیستم تهویه مطبوع تمام هوا را می توانید با ضرب کردن متراژ ناخالص کل خانه (شامل مناطق خالی مانند کمدها) در 3 بدست آورد، این فرمول برای سقف هشت فوتی و مناطق اشغال نشده مورد استفاده قرار می گیرد. در خانه های چند طبقه مطمئن شوید که طبقه های دیگر در نظر گرفته شده باشد.

مساحت خانه 

ظرفیت در CFM

1000 فوت مربع

3000 CFM

2000 فوت مربع

6000 CFM

3000 فوت مربع

9000 CFM

یک فن کوچکتر نیز می تواند به طور موثری فضای خانه را خنک کند و با تکیه بر سایر فن ها مانند پنکه های پارویی، نسیم مورد نیاز برای خنک کردن فضا را ایجاد کند. این دبی کمتر را می توان با ضرب کردن فوت مربع در 0.4 محاسبه کرد.

2000 فوت مربع8000 CFM
3000 فوت مربع1200 CFM

 برای عملکرد بالا و خنک کردن کافی هر دستگاه تهویه در کل خانه، به خروجی های کافی و بدون مانع در اتاق های زیر شیروانی نیاز است که از طریق دریچه ها، توری ها یا لوورها، آلاینده ها و هوای گرم را خارج کند.

برای محاسبه مقدار مساحت مورد نیاز خروجی، باید ظرفیت فن را بر حسب CFM بر 750 تقسیم کنید.

ظرفیت فن

ظرفیت خروجی مورد نیاز

1000 CFM

1.33 فوت مربع

4800 CFM

6.4 فوت مربع

توجه: استفاده از فن های بزرگ، خانه را تحت فشار منفی قابل توجهی قرار می دهد. برای استفاده از این فن ها باید پیش از روشن کردن، حداقل یک پنجره را باز بگذارید.

5. هواکش های قدرتمند زیر شیروانی- PAVs

هواکش های قدرتمند زیر شیروانی باید قادر به حداقل 10 تعویض هوا در ساعت باشد. نرخ مورد نیاز را می توان از ضرب متراژ اتاق زیر شیروانی در 0.7 بدست آورد. برای سقف های شیب دار باید این مقدار را کمی بالاتر در نظر گرفت.هوای تخلیه شده توسط هواکش ها باید توسط هوایی که از بیرون وارد می شود جایگزین گردد. برای محاسبه حداقل سطح ورودی هواکش به اینچ مربع باید CFM PAV را بر 300 تقسیم کرده و نتیجه را در 144 ضرب کنید.

حداقل سطح ورودی مورد نیاز برای عملکرد صحیح فن، یک فوت مربع به ازاء هر 300CFM ظرفیت فن است. برای هواکش های زیر شیروانی فقط از دریچه های هوای زیر زمینی، برای ورود هوای تازه استفاده کنید. در صورت استفاده از دریچه های شیروانی، ممکن است باران و برف به داخل اتاق کشیده شود.

کلام آخر 

تهویه های مختلفی که در فضاهای گوناگون مانند سرویس بهداشتی، حمام، آشپزخانه، کل خانه و… مورد استفاده قرار می گیرند، بسته به اندازه دستگاه و متراژ محل، میزان مشخصی از هوا را تصفیه کرده و آلاینده های محیط را تخلیه می کند. پیش از خریداری یک هواکش باید بدانید تهویه مناسب چند درصد هوا را جابجا می کند؟ شرکت های سازنده مختلف این نرخ تبدیل را بر روی دستگاه های خود مشخص کرده اند. گروه تولیدی صنعتی آپاداناکالا مفتخر است انواع دیچه های تهویه مورد نیاز دستگاه های مختلف را با کیفیتی تضمین شده، در اختیارتان قرار دهد.

سوالات متداول

 تهویه مناسب در آشپزخانه چند درصد هوا را جابجا می کند؟

در صورتی که هود بر روی دیوار نصب شده باشد بین 40 تا 100CFM ظرفیت دارد و در صورتی که جزیره باشد بین 50 تا 150 CFM توانیی تهویه هوا دارد است.

منظور از تهویه کل خانه چیست؟

حداقل ظرفیتی که برای تعویض کامل هوا هر دو دقیقه یکبار نیاز است تهویه کل گفته می شود.

شما هم با نظرات و پرسش هایتان در ارتقا این مقاله مشارکت کنید

من محمد حسین حسینی با مدرک هنرستانی در رشته ماشین ابزار موسس شرکت آپادانا کالا از سال 1399 در عرصه‌ی تولید دریچه‌های تهویه و تنظیم هوا  فعالیت می‌ کنم. سعی می کنم تجربیات و مطالعات خودم رو در حیطه تهویه هوا با شما به اشتراک بگذارم تا هوای خوب رو با هم تجربه کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *